­

ევაკუაცია

https://www.ukrainenow.org/refuge

https://bit.ly/3trhv07

კიბერ მოხალისეობა

https://bit.ly/3sibcwg

საცხოვრებელი

https://bit.ly/3JYyvBr

 

ინფორმაციის ოფიციალური წყაროები და კონტაქტები უკრაინაში

 

პრეზიდენტის ოფისი უკრაინაში

https://www.facebook.com/president.gov.ua

 

უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენშტაბი

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

 

უკრაინის მინისტრთა კაბინეტი

https://www.facebook.com/KabminUA

 

უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA

 

უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტრო

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua

 

უკრაინის პოლიცია

https://www.facebook.com/UA.National.Police

 

უკრაინის საგანგებო სამსახური

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA

 

უკრაინის სახელმწიფო საზღვარი

https://www.facebook.com/DPSUkraine

 

უკრაინის სტრატეგიული კომუნიკაციისა და ინფორმაციის უსაფრთხოების ცენტრი

https://www.facebook.com/StratcomCentreUA

 

უკრაინის სპეციალური კომუნიკაციებისა და ინფორმაციის დაცვის სახელმწიფო სამსახური

https://www.facebook.com/dsszzi

 

უკრაინის სახმელეთო ძალები

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces

 

უკრაინის საზღვაო ძალები

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua

 

უკრაინის ტერიტორიული თავდაცვის შეიარაღებული ძალები

https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces

 

უკრაინის ტრანსპორტის უსაფრთხოების სახელმწიფო სამსახური

https://www.facebook.com/DSBT.UA

App Store-ის ვერსია გამოქვეყნდება
უახლოესი რამდენიმე დღის განმავლობაში